Поради големия интерес към нашата платформа към момента регистрациите не са възможни. Моля въведете Вашият и-мейл, когато регистрациите са достъпни ще получите персонална покана.

В качеството си на администратор на лични данни „Коларов груп” ЕООД събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като  с приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят дава изричното си съгласие за това.

Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни до момента, до който Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери. 

Със закупуването на ваучер Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на съответния доставчик за счетоводни цели и за издаване на фактура.
 
Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган. 
 
По всяко време Потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. `Коларов груп` ЕООД не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.
 
С регистрацията си в topofertite.com, Потребителят разрешава в потребителските му профили topofertite.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други съобщения от „Коларов груп” ЕООД  или офериращи в сайта търговци.
 
„Коларов груп” ЕООД носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на topofertite.com. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 
Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване на сайта или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, „Коларов груп” ЕООД има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.