1. „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

         2. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

         3. Ограниченията по т.1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителят на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

         4. С приемането (натискането на бутона в платформата приемам) на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

        5. С регистрацията си в www.travelcard.bg, потребителят разрешава в потребителските му профили в www.travelcard.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

_________________________________________________________

 

 „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД, с ЕИК: 201817384, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, притежаващо Удостоверение за регистрация № РК-01-6927 на Министерството на Туризма за извършване на туроператорска дейност, притежаващо интернет страницата (уеб сайта) „www.travelcard.bg“

В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на Пропър Холидей ЕООД за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни на сайта travelcard.bg е напълно доброволно.

 

Важно е да Ви информираме, че:

 • Услугите предлагани от Пропър Холидей ЕООД са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Пропър Холидей ЕООД на непълнолетни лица. Пропър Холидей ЕООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
 • Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
 • Пропър Холидей ЕООД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!
 • Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Попълвайки заявка за оферта / резервация през формата на нашата страница или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Пропър Холидей ЕООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

 • Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
 • Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
 •  Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

Какви лични данни обработваме и от кого?

 • Посетители на страницата www.travelcard.bg собственост на Пропър Холидей ЕООД.
 • Посетител е всяко лице заредило страницата в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от Пропър Холидей ЕООД :

 • Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
 • Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
 • Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на Пропър Холидей ЕООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
 • Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

Емейл абонати - newsletter

 • Тип на личните данни обект на обработка - email.
 •  Цел на обработката – създава се бюлетин съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции и игри от страна на Пропър Холидей ЕООД. Бюлетина генериран от Пропър Холидей ЕООД, не използва посредници или външни доставчици на услуга за генериране на бюлетини.
 • Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на Пропър Холидей ЕООД.
 • Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

Потребители (Клиенти), които са се регистрирали в сайта travelcard.bg

 • Категории данни които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес.
 •  Цели на обработването: улесняване на пускането на заявки и осъществяване на резервации от страна на потребителя. Автоматично попълване на формите за запитвания, както и допълнителна функционалност по абонамент за определени обекти и оферти от списък с избрани такива.
 • Срок на съхранение: до 10 години.
 • Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

Потребители попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта travelcard.bg )

 • Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.
 • Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
 • Срок на съхранение: 10 години
 • Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Клиенти на Пропър Холидей ЕООД, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.
 • Цели на обработването: Сключване на договор за Организирано пътуване или договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
 • Срок за съхранение: 10 години.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Хотелиери, Туристически агенции и други контрагенти на Пропър Холидей ЕООД

 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕИК, Адрес, Телефонен номер, e-mail и др.
 • Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Съни Турс и контрагентите, Сключване на договори, Бизнес комуникация.
 • Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор.

Кой друг може да получи данните Ви?

Пропър Холидей при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:

 • има изрично съгласие от ваша страна;
 • има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
 • Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Пропър Холидей ЕООД - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Пропър Холидей ЕООД извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

Какви са Вашите права?

 • При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
 • За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: partner@travelcard.bg или може да се свържете на директен телефон 0898 979 585.
 • Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин.
 • Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
 • Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
 • Пропър Холидей ЕООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашата страница има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашата страница и предоставяне на качествена услуга на клиента от Пропър Холидей ЕООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от страницата ни и отказ от използване услуги на Пропър Холидей ЕООД .

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта www.travelcard.bg

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.