Поради големия интерес към нашата платформа към момента регистрациите не са възможни. Моля въведете Вашият и-мейл, когато регистрациите са достъпни ще получите персонална покана.

         1. „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

         2. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

         3. Ограниченията по т.1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителят на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

         4. С приемането (натискането на бутона в платформата приемам) на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ“ ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

        5. С регистрацията си в www.travelcard.bg, потребителят разрешава в потребителските му профили в www.travelcard.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и "ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ" ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.