Поради големия интерес към нашата платформа към момента регистрациите не са възможни. Моля въведете Вашият и-мейл, когато регистрациите са достъпни ще получите персонална покана.
 Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Бенефициент: „ПРОПЪР ХОЛИДЕЙ” ООД , BG16RFOP002-2.073-9787-C01 

„Пропър Холидей" ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9787-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът стартира на 21.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца. 

Общата стойност е в размер на 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

„Пропър Холидей" ООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0376-C01
по Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от епидемичния взрив и запазване на оперативната дейност на предприятието.

Проектът е с обща продължителност от 3 месеца.

Общата стойност е в размер на 40 540.16 лв., от които 34 459.14 лв. европейско и 6 081.02 лв. национално съфинансиране.